skip to Main Content

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE:
Administrator: Ajurweda w Poznaniu
Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.
Polityka: niniejsza Polityka Prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, których dane dotyczą. W przypadku, gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku” danych lub ich utraty), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: monika.ayurveda.com.pl lub adres korespondencyjny ul. Śląska 21, 60-614 Poznań.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
Kontakt za pośrednictwem formularzy
Strona internetowa auyrveda.com.pl zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z firmą za pośrednictwem formularza, lub alternatywnie za pomocą ogólnego adresu tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli użytkownik kontaktuje się z administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną, dane osobowe przekazane przez użytkownika są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie administratorowi danych są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, w sprawie, w której odbiorca kontaktował się z administratorem. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim.

Zapis na newsletter
Na stronie internetowej www.ayurveda.com.pl użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera. Pole wprowadzania danych używanych do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane. Firma Ajurweda regularnie informuje swoich odbiorców poprzez newsletter o nowych treściach blogowych tworzonych, o nowych ofertach: kursach, szkoleniach ,warsztatach i spotkaniach.
Zazwyczaj zapis wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania newslettera. Subskrypcja/zapis oznacza, że użytkownik zgadza się z Polityką prywatności i jest świadomy, że Administrator analizuje historię otwieralności wiadomości e-mail.
Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora. Link do wypisania bądź aktualizacji danych znajduje się pod każdą wysłaną wiadomością e-mail.
Zbieranie danych w relacjach biznesowych
W związku z prowadzoną działalnością, Administrator zbiera dane osobowe także w innych przypadkach – np. podczas spotkań biznesowych, na eventach branżowych czy poprzez wymianę wizytówek – w celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
W związku ze współpracą Administratora z partnerami biznesowymi, m.in. potencjalnymi klientami i dostawcami, Administrator przetwarza dane kontaktowe osób wskazanych jako kontakty biznesowe w relacji z Administratorem, np. osób odpowiedzialnych po stronie partnera za wykonywanie umowy z Administratorem. Administrator przetwarza dane kontaktowe takich osób w celu bieżącej komunikacji z partnerami biznesowymi oraz podtrzymania kontaktów z nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na komunikacji z partnerami biznesowymi. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

Media społecznościowe
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które polubiły nasze profile społecznościowe prowadzone w ramach popularnych portali społecznościowych. Dane są przetwarzane w celu umożliwienia prowadzenia i bieżącego zarządzania profilami firmy, w tym w celu komunikowania się ze społecznością oraz organizowaniem wydarzeń lub konkursów, na zasadach określonych funkcjonalnościami poszczególnych mediów społecznościowych oraz ich regulaminami. Dane członków społeczności są przetwarzane także w celach statystycznych i analitycznych oraz mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
1.Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Facebooka
Na tej stronie administrator posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa jest miejscem spotkań towarzyskich w Internecie, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i współdziałać w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych bądź biznesowych. Facebook pozwala użytkownikom sieci społecznościowych na tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nagrań pośród sieci znajomych.
Spółka operacyjna Facebooka jest administrowana przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.
Przy każdym otwarciu jednej z podstron strony internetowej portalyogi.pl, do której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczki Facebooka), przeglądarka internetowa automatycznie monitoruje użycie odpowiedniego komponentu podłączonego do strony. W trakcie tej procedury technicznej Facebook jest informowany o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Jeśli użytkownik jest zalogowany w tym samym czasie na Facebooku, Facebook wykrywa przy każdym odwiedzeniu witryny ayurveda.com.pl obecność użytkownika i jego interakcje ze stroną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem wtyczki Facebook’a i są powiązane z odpowiednim kontem osobistym w sieci społecznościowej. Np. klikając przycisk „Lubię to”, Facebook dopasowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Facebooka i przechowuje dane osobowe.
Jeżeli takie przekazanie informacji do Facebooka nie jest pożądane dla użytkownika strony, wówczas można temu zapobiec, wylogowując się z konta na Facebooku przed wykonaniem połączenia z naszą witryną.
Wytyczne dotyczące ochrony danych są opublikowane przez Facebook na stronie https://facebook.com/about/privacy. Są tam zawarte informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebooka. Ponadto wyjaśniono tam, jakie opcje ustawień Facebook oferuje firma w celu ochrony prywatności. Dodatkowo udostępniane są różne opcje konfiguracyjne umożliwiające eliminację transmisji danych do Facebooka. Aplikacje te mogą być wykorzystywane przez użytkownika serwisu w celu wyeliminowania transmisji danych do Facebooka.
2.Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama
Na tej stronie administrator posiada zintegrowane komponenty usługi Instagram. Instagram to usługa, którą można zakwalifikować, jako platformę audiowizualną, która umożliwia użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.
Operatorem usług świadczonych przez Instagram jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, UNITED STATES.
Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron w naszej witrynie, na której zintegrowano komponent Instagram (przycisk Instagrama), przeglądarka internetowa w trakcie tej procedury technicznej porozumiewa się z Instagramem zdając sobie sprawę z tego, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził użytkownik.
Jeśli użytkownik jest zalogowany w tym samym czasie na Instagramie, Instagram wykrywa przy każdym odwiedzeniu witryny www.ayurveda.com.pl obecność użytkownika i jego interakcje ze stroną. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem wtyczki Instagrama i są powiązane z odpowiednim kontem osobistym w sieci społecznościowej. Np. klikając przycisk „follow”, Instagram dopasowuje tę informację do osobistego konta użytkownika Instagram i przechowuje dane osobowe.
3.Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące w aplikacji i podczas korzystania z YouTube
Na tej stronie administrator ma zintegrowane komponenty YouTube. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie oraz bezpłatne oglądanie klipów wideo, recenzowanie i komentowanie połączone w platformę społecznościową. YouTube pozwala publikować wszystkie rodzaje filmów, dzięki czemu można uzyskać dostęp zarówno do pełnych filmów i audycji telewizyjnych, jak i teledysków, zwiastunów i filmów tworzonych przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.
Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, UNITED STATES. The YouTube, LLC będąc spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.
Przy każdym odwiedzeniu dowolnej podstron tej witryny internetowej, obsługiwanej przez administratora, na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa jest automatycznie uruchamiana, aby porozumieć się z komponentem. Podczas tej procedury technicznej YouTube i Google zyskują wiedzę o tym, jaką konkretną podstronę naszej strony odwiedził podmiot danych i jaką interakcję z zamieszczonym wideo wykonał. Więcej informacji na temat YouTube można uzyskać pod adresem https://www.youtube.com/yt/about/en/.
Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje przy każdym otworzeniu podstrony naszej witryny zawierającej film z YouTube, która została odwiedzona przez użytkownika. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube.
YouTube i Google otrzymają informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, jeśli osoba ta jest zalogowana w serwisie YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane dla użytkownika, można temu zapobiec poprzez wylogowanie się z własnego konta YouTube przed wykonaniem połączenia ze stroną ayurveda.com.pl
Przepisy YouTube dotyczące ochrony danych, dostępne są na stronie https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

ODBIORCY DANYCH
W związku z prowadzeniem działalności wymagającej przetwarzania danych osobowych, są one ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za dostarczanie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu (np. wyposażenia CCTV), podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym i rekrutacyjnym.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących osoby, której dane dotyczą, właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo:
• Prawo dostępu do danych
• Prawo do sprostowanie danych
• Prawo do bycia zapomnianym
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
• Prawo do przenoszenia danych
• Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu
• Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
• w formie pisemnej na adres: monika@ayurveda.com.pl;
• drogą e-mailową na adres: ul. Śląska 21 60-614 Poznań. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
• z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
• jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);
• jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).
Podstawa prawna przetwarzania
1. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osobę, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 1 uodo oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z treścią art. 18 ust. 4 uśude.
2. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych w prawnie usprawiedliwionym celu administratora danych osobowych – prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług – wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO
Polityka prywatności respektuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
18. Czas przetwarzania danych
Czas przetwarzania danych jest ustanowiony przez przepisy prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wówczas dane osobowe mogą być przetwarzane tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. Obecnie okres ten wynosi 10 lat. Jeżeli podstawą przetwarzania danych jest wykonywanie umowy, wówczas dane mogą być przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych, nie dłużej, niż 3 lata.
19. Udostępnianie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego i skutki ich niepodania.
Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie ich w celach marketingu produktów i usług Administratora, w tym na poddanie zachowań na stronie analizie i dostosowaniu treści marketingowych do ich preferencji. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Konsekwencją może być brak dostarczenia zamówionych usług (np. newslettera) oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.

Back To Top